MUBIS

 

Resmi Büyütmek için Tıklatınız

MUBIS, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde kullanılan, müzelerin koleksiyon yönetimi işlevlerini desteklemek üzere geliştirilmiş web tabanlı bir uygulamadır. Tarihi eserlerin envanterini tutar ve eser envanteri üzerindeki değişiklikleri izler. MUBIS doğal olarak çok çeşitlilik gösteren envanter bilgilerini tutmak için özel olarak tasarlanmış bir mimariye sahiptir.

  

MUBIS, Envanter, Personel ve Arşiv modüllerinden oluşur.

 

Resmi Büyütmek için Tıklatınız

Envanter Modülü MÜBİS’in çekirdek modülüdür. Kültür varlığının müzeye geliş şekli ve tarihiyle ilgili olarak envanter bilgilerini, eseri tanımlamaya yönelik olarak sayısal görüntü kaydını da içeren eser bilgilerini, denetim ve takibi kolaylaştırmak için eserin mevcut durumda tutulduğu yer bilgilerini ve gerektiğinde sorumlusuna ulaşabilmek için ilgili kişi bilgilerini tutar. 

   

Sistem, müzelerde bulundurulan eserlerin:

 • ait oldukları dönem
 • envantere giriş tarihleri
 • buluntu yerleri
 • müzeye geliş şekli
 • gibi istatistiklerini sunmakta, kullanıcısına eserleri envanterleme kriterlerine göre filtreleme izleme olanağı sağlamaktadır.

   

  Arşiv modülü eserle ilgili tüm yayınların ve dokümanların bilgisini tutmaktadır. Personel modülü ise eserle ilgili kişi ve kurumların bilgilerini, yetki seviyeleriyle birlikte tutmaktadır.


  Sistem, yetkilendirme bazlı çalışmaktadır. Her kişi ancak kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde eser bilgilerine erişebilmektedir.